Про кафедру

Концепція освітньої програми кафедри художнього дерева базується на поєднанні трьох напрямків знань:

 • історії, теорії і філософії мистецтва ;
 • технічних і технологічних дисциплін;
 • академічній загально-художній підготовці та мистецькій творчості в профільних майстернях.

Професійний профіль – художник прикладного та декоративного мистецтва, фахівець у ділянці художнього дерева.

 • Розробляє проекти виробів, ансамблів і комплексів предметного середовища, інтер’єрів та екстер’єрів.
 • Створює художньо – образні об’єкти, як домінанти простору, що надають йому змісту і смислового наповнення.
 • Розробляє і готує демонстраційні проекти, візуалізації та рекламні матеріали для презентації творчого задуму.
 • Випускник вміє аналізувати власні здобутки і недоліки, орієнтуватися у змінах умов і вимог до проектів,творчо мислити і розвивати власні оригінальні ідеї.
 • Знає історію світового та українського мистецтва, історію розвитку художніх виробів з дерева, теорію композиції та формотворення, вміє використовувати їх у проектуванні і творчості.

Опановує засоби рисунку, живопису та скульптури і використовує їх у творчості.

 • Знає професійну термінологію, класифікацію, основні принципи розробки предметних ансамблів, об’ємно – просторових структур, створення художнього образу.
 • Володіє засобами візуалізації і технологіями комп’ютерного моделювання. У процесі навчання студенти освоюють сучасні програмні системи і технології для створення обробки двовимірних і тривимірних зображень( Adobe Photoshop, Corel Draw, 3D MAX, Blender)
 • Навчання передбачає ґрунтовне вивчення пластичних, конструктивних і декоративних можливостей деревини, традиційних і сучасних засобів опорядження і декорування виробів, використання обладнання, інструментів, матеріалів для створення макетних зразків і моделей, втілення композиційних задумів у матеріалі.

Історія кафедри

Ексклюзивні меблі, неординарне мистецьке оздоблення інтер’єрів, вміння реставрувати, відновити дерев’яні елементи архітектури, старовинних стилевих меблів, широкий діапазон пластики в дереві — вивчається за програмами професійної підготовки кафедри художнього дерева. Студенти засвоюють комплексне проектування меблів з масиву деревини, корпусних меблів із сучасних матеріалів, обладнання інтер’єрів сакральних споруд. В основі проектування — глибоке вивчення традицій українського мистецтва минулих століть, досягнень європейських майстрів і шкіл художнього дерева у поєднанні з сучасними і давніми технологіями обробки деревини, оздоблення і опорядження виробів. Основним пріоритетом у діяльності кафедри художнього дерева є широкий діапазон рельєфної і об’ємної пластики (орнаментальні композиції, площинні рельєфи, анімалістична пластика, рельєфні і об’ємно-просторові багатофігурні композиції).

Кафедра ХД продовжує традиції українських шкіл художнього дерева, зокрема художнього столярства і різьбярства Бойківщини і Гуцульщини, адаптуючи їх до сучасної професійної мистецької творчості, що дає можливість випускникам знайти своє місце в умовах ринкових відносин.

Історія кафедри починається з 1946р., коли був заснований меблево-інтер’єрний відділ. Першим завідувачем відділу (1946–1951) був відомий львівський архітектор, доцент Євген Нагірний.
1951–1960рр.— кафедра «Художня обробка дерева». Завідувачі: Борис Кричевський (1951–1952), Федір Павлюченко (1952–1954), Микола Смірнов (1954–1960)
1960–1975рр. — кафедра «Проектування меблів і оформлення інтер’єрів». Завідувачі: Микола Смірнов (1960–1968), доцент Мирон Вендзелович (1968–1975). 1975–1982— кафедра «Проектування інтер’єру та меблів» . Завідувачі: Лауреат державної премії ім.Т.Шевченка, професор Мирон Вендзелович (1975–1978), кандидат архітектури, доцент Станіслав Мигаль (1978–1982).
1982–1989рр. — кафедра «Проектування меблів». Завідувач — кандидат архітектури, доцент Станіслав Мигаль.
1989–2009рр. кафедра «Художні вироби з дерева». Завідувачі: доцент Ілля Іванів (1989–1996), доцент Дарій Грабар (1996–2002), заслужений художник України, доцент Володимир Тарнавський (2002–2009).
З 2009р. — кафедра «Художнє дерево». Завідувачі: — заслужений художник України, доцент Володимир Тарнавський (2009–2013), старший викладач Володимир Іванишин (2013–2014), Народний художник України, професор Іван Микитюк (2014–2015р.) З 2015р. завідує кафедрою заслужений діяч мистецтв України, приват-професор Святослав Мартинюк.

Кафедра ХД здійснює широкий спектр історико-дослідницьких, теоретично-концептуальних, пошукових робіт, а також значні обсяги прикладного проектування у Львівській та інших областях Західної України. Випускники кафедри працюють у багатьох регіонах нашої держави та країн Європи. Вони займають різні посади в організаціях і фірмах пов’язаних з деревообробкою, виробництвом меблів, художнім оздобленням інтер’єрів та ландшафту. Значна кількість фахівців реалізує себе в індивідуальній творчій діяльності, стали викладачами закладів художньої і професійно-художньої освіти, вищих навчальних закладів. Випускники кафедри активні учасники культуротворчих процесів, беруть участь у виставках, пленерах в Україні і за кордоном. Кафедра нагороджена дипломами за участь у міжнародній виставці «ГалЕкспо». Студенти кафедри учасники міжнародних пленерів, всеукраїнських виставок і конкурсів багатьох творчих акцій у м. Львові.
Серед відомих випускників кафедри:

 • Богдан Губаль — заслужений діяч мистецтв України, професор, завідувач кафедри Прикарпатського університету ім. В.Стефаника;
 • Михайло Приймич — кандидат мистецтвознавства, доцент, проректор Закарпатського художнього інституту;
 • заслужений художник України, доцент Володимир Тарнавський;
 • лауреати обласної премії ім. З.Флінти доцент Ігор Стеф’юк,  та ст.викладач Володимир Іванишин,
 • М.Балдишар — декан Закарпатського художнього інституту;
 • В.Хомик — завідувач кафедри ХД Львівського коледжу прикладного та декоративного мистецтва ім. І.Труша;
 • Володимир Прусак — кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри дизайну меблів Львівського університету;
 • С.Сабан — викладач Стрийського ХПТУ;
 • Ігор Зварич — викладач кафедри ХД ЛНАМ;
 • А. Колатай — науковий співробітник музею етнографії та художнього промислу;

 

 

Адреса кафедри:
вул. Кубійовича, 35, Корпус №3, 3 поверх
тел. 032 2437468, wood@lnam.edu.ua